8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/06/2021 (21/4 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
VJ
VJ692 (J_Eco)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (J_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (K-P/thông tiết kiệm)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (I-Phổ thông)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Y_SBoss)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm