11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 14/06/2021 (5/5 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 11/06
thứ bảy, 12/06
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
thứ năm, 17/06
VN
VN1520 (T-P/thông tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (J_Eco)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (J_Eco)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (I_Deluxe)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
1.409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (I_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (K-P/thông tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (I_Deluxe)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (I_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm