11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 15/06/2021 (6/5 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ bảy, 12/06
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
thứ năm, 17/06
thứ sáu, 18/06
VN
VN7522 (E-Siêu tiết kiệm)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Eco)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (Z_Eco)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (Z_Deluxe)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (K-P/thông tiết kiệm)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (I-Phổ thông)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
2.970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
3.420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Y_SBoss)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (Y_SBoss)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
3.600.000 ₫
+10 điểm