16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/06/2021 (17/5 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
VJ
VJ678 (Z_Eco)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Eco)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (Z_Deluxe)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (L-P/thông tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (K-P/thông tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (K-P/thông tiết kiệm)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
3.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (Y_SBoss)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Y_SBoss)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7522 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:45
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm