8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/06/2021 (18/5 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
VJ
VJ692 (I_Eco)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (I_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (L-P/thông tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (K-P/thông tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm