7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/06/2021 (19/5 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
VJ
VJ692 (A_Eco)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
179.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (A_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (K-P/thông tiết kiệm)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (A_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
3.429.000 ₫
+10 điểm