9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VN
VN1520 (P-Siêu tiết kiệm)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (W_Eco)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (W_Deluxe)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (K-P/thông tiết kiệm)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm