8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
VJ
VJ692 (Z_Eco)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:55
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
989.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (K-P/thông tiết kiệm)
10:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:55
HPH
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:55
HPH
2.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
10:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:55
HPH
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:55
HPH
3.819.000 ₫
+10 điểm