13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ692 (A_Promo)
10:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
12:00
HPH
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Eco)
10:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
12:00
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (T-P/thông tiết kiệm)
09:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:55
HPH
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (T-P/thông tiết kiệm)
18:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:25
HPH
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:55
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:25
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
09:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:55
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (S-P/thông linh hoạt)
18:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:25
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
10:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
12:00
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
09:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:55
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (I-Phổ thông)
18:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:25
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:55
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:25
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm