12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VJ
VJ692 (Z_Eco)
10:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
12:00
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
08:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:35
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (T-P/thông tiết kiệm)
18:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:25
HPH
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:35
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:25
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:35
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (S-P/thông linh hoạt)
18:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:25
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
10:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
12:00
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
08:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:35
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (I-Phổ thông)
18:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:25
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:35
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:25
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm