3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 13/11/2021 (9/10 âm lịch)
Đà Lạt
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 10/11
thứ năm, 11/11
thứ sáu, 12/11
thứ bảy, 13/11
chủ nhật, 14/11
thứ hai, 15/11
thứ ba, 16/11
VJ
VJ363 (T_Eco)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (T_Deluxe)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (V_SBoss)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.650.000 ₫
+10 điểm