3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 20/11/2021 (16/10 âm lịch)
Đà Lạt
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 17/11
thứ năm, 18/11
thứ sáu, 19/11
thứ bảy, 20/11
chủ nhật, 21/11
thứ hai, 22/11
thứ ba, 23/11
VJ
VJ363 (A_Eco)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (A_Deluxe)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (A_Deluxe)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm