5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 21/11/2021 (17/10 âm lịch)
Đà Lạt
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 18/11
thứ sáu, 19/11
thứ bảy, 20/11
chủ nhật, 21/11
thứ hai, 22/11
thứ ba, 23/11
thứ tư, 24/11
QH
QH1321 (ECONOMYSAVER)
09:55
DLI
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (I1_ECO)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (I1_DLX)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1321 (BUSINESSSMART)
09:55
DLI
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (Y_SBoss)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm