3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 25/11/2021 (21/10 âm lịch)
Đà Lạt
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 22/11
thứ ba, 23/11
thứ tư, 24/11
thứ năm, 25/11
thứ sáu, 26/11
thứ bảy, 27/11
chủ nhật, 28/11
VJ
VJ363 (Z1_ECO)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (Z1_DLX)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
659.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (Z1_DLX)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm