3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/11/2021 (22/10 âm lịch)
Đà Lạt
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 23/11
thứ tư, 24/11
thứ năm, 25/11
thứ sáu, 26/11
thứ bảy, 27/11
chủ nhật, 28/11
thứ hai, 29/11
VJ
VJ363 (W1_ECO)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
179.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (W1_DLX)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (Y_SBoss)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm