3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/12/2021 (29/10 âm lịch)
Đà Lạt
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 30/11
thứ tư, 01/12
thứ năm, 02/12
thứ sáu, 03/12
thứ bảy, 04/12
chủ nhật, 05/12
thứ hai, 06/12
VJ
VJ363 (W1_ECO)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
179.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (W1_DLX)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (Y_SBoss)
21:40
DLI
55p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm