9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VN
VN1570 (G-Siêu tiết kiệm)
09:45
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:50
VII
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A_Promo)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Z_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (E-Siêu tiết kiệm)
09:45
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:50
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:50
VII
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (S-P/thông linh hoạt)
09:45
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:50
VII
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:45
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:50
VII
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:50
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm