4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ712 (J_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
16:00
VII
2.439.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
16:00
VII
3.329.000 ₫
+10 điểm