8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VN
VN1570 (G-Siêu tiết kiệm)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Z_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
3.329.000 ₫
+10 điểm