9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ712 (E1_Eco)
11:50
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:25
VII
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (A-Siêu tiết kiệm)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (E-Siêu tiết kiệm)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A_Deluxe)
11:50
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:25
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (K-P/thông tiết kiệm)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
11:50
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:25
VII
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm