7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VN
VN1570 (T-P/thông tiết kiệm)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (J_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
3.329.000 ₫
+10 điểm