3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN1570 (P)
09:45
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:50
VII
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (W_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm