9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 10/06/2020 (19/4 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
VJ
VJ712 (A_Promo)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (P-Siêu tiết kiệm)
08:45
DLI
1h10p
Bay thẳng
09:55
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Z_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
DLI
1h10p
Bay thẳng
09:55
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
DLI
1h10p
Bay thẳng
09:55
VII
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
DLI
1h10p
Bay thẳng
09:55
VII
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:45
DLI
1h10p
Bay thẳng
09:55
VII
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
DLI
1h10p
Bay thẳng
09:55
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm