3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/06/2020 (21/4 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
VN
VN1570 (A)
08:45
DLI
1h10p
Bay thẳng
09:55
VII
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (I_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
689.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm