2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 15/06/2020 (24/4 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
VJ
VJ712 (B_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm