2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 16/06/2020 (25/4 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
VJ
VJ712 (W_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm