3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 18/06/2020 (27/4 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
VJ
VJ712 (A_Promo)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Z_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Z_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm