7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
VN
VN1570 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
13:10
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
13:10
VII
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (B_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
13:10
VII
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (B_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
12:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
13:10
VII
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
13:10
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm