3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 24/06/2020 (4/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
VN
VN1570 (P)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (H_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm