2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 25/06/2020 (5/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
VJ
VJ712 (I_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
689.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (I_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm