4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/06/2021 (19/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
VN
VN1570 (L-P/thông tiết kiệm)
09:20
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:55
VII
968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (K-P/thông tiết kiệm)
09:20
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:55
VII
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:55
VII
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:55
VII
2.979.000 ₫
+10 điểm