8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/06/2021 (19/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
VJ
VJ712 (U1_ECO)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
489.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (T-P/thông tiết kiệm)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (U1_DLX)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (K-P/thông tiết kiệm)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Y_SBoss)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
2.970.000 ₫
+10 điểm