3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 03/07/2021 (24/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
thứ hai, 05/07
thứ ba, 06/07
VJ
VJ712 (E1_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A_Deluxe)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Y_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm