9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/07/2021 (25/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ năm, 01/07
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
thứ hai, 05/07
thứ ba, 06/07
thứ tư, 07/07
VJ
VJ712 (E1_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
85.460 ₫
+10 điểm
QH
QH2076 (ECONOMYSAVER)
12:00
DLI
1h30p
Bay thẳng
13:30
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A_Deluxe)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (L-P/thông tiết kiệm)
09:20
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:55
VII
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (K-P/thông tiết kiệm)
09:20
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:55
VII
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:55
VII
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2076 (BUSINESSSMART)
12:00
DLI
1h30p
Bay thẳng
13:30
VII
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Y_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:55
VII
2.979.000 ₫
+10 điểm