8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/07/2021 (26/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
thứ hai, 05/07
thứ ba, 06/07
thứ tư, 07/07
thứ năm, 08/07
VJ
VJ712 (U_Eco)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (T-P/thông tiết kiệm)
09:05
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:40
VII
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (U_Deluxe)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (K-P/thông tiết kiệm)
09:05
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:40
VII
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:40
VII
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Y_SBoss)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
09:05
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:40
VII
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:40
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm