8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 10/07/2021 (1/6 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ tư, 07/07
thứ năm, 08/07
thứ sáu, 09/07
thứ bảy, 10/07
chủ nhật, 11/07
thứ hai, 12/07
thứ ba, 13/07
VJ
VJ712 (Z1_ECO)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
DLI
1h35p
Bay thẳng
14:15
VII
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Z1_DLX)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (K-P/thông tiết kiệm)
12:40
DLI
1h35p
Bay thẳng
14:15
VII
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
DLI
1h35p
Bay thẳng
14:15
VII
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (I-Phổ thông)
12:40
DLI
1h35p
Bay thẳng
14:15
VII
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Y_SBoss)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
DLI
1h35p
Bay thẳng
14:15
VII
3.299.000 ₫
+10 điểm