10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 11/07/2021 (2/6 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ năm, 08/07
thứ sáu, 09/07
thứ bảy, 10/07
chủ nhật, 11/07
thứ hai, 12/07
thứ ba, 13/07
thứ tư, 14/07
VJ
VJ712 (Z1_ECO)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2076 (ECONOMYSAVER)
12:00
DLI
1h30p
Bay thẳng
13:30
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Z1_DLX)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (K-P/thông tiết kiệm)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
2.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2076 (BUSINESSSMART)
12:00
DLI
1h30p
Bay thẳng
13:30
VII
2.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Y_SBoss)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
3.299.000 ₫
+10 điểm