10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 18/07/2021 (9/6 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ năm, 15/07
thứ sáu, 16/07
thứ bảy, 17/07
chủ nhật, 18/07
thứ hai, 19/07
thứ ba, 20/07
thứ tư, 21/07
VJ
VJ712 (W_Eco)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2076 (ECONOMYSAVER)
12:00
DLI
1h30p
Bay thẳng
13:30
VII
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (W_Deluxe)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (K-P/thông tiết kiệm)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Y_SBoss)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:45
VII
2.970.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2076 (BUSINESSFLEX)
12:00
DLI
1h30p
Bay thẳng
13:30
VII
3.800.000 ₫
+10 điểm