8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 26/07/2021 (17/6 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
thứ năm, 29/07
VJ
VJ712 (Z_Eco)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (T-P/thông tiết kiệm)
09:05
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:40
VII
408.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A_Deluxe)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (K-P/thông tiết kiệm)
09:05
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:40
VII
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:40
VII
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
09:05
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:40
VII
2.619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Y_SBoss)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:40
VII
2.979.000 ₫
+10 điểm