3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/11/2021 (29/9 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
chủ nhật, 31/10
thứ hai, 01/11
thứ ba, 02/11
thứ tư, 03/11
thứ năm, 04/11
thứ sáu, 05/11
thứ bảy, 06/11
VJ
VJ712 (E1_ECO)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A1_DLX)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Y_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm