8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/11/2021 (1/10 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ ba, 02/11
thứ tư, 03/11
thứ năm, 04/11
thứ sáu, 05/11
thứ bảy, 06/11
chủ nhật, 07/11
thứ hai, 08/11
VN
VN1570 (G-Siêu tiết kiệm)
08:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:20
VII
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2076 (ECONOMYSAVER)
11:30
DLI
1h30p
Bay thẳng
13:00
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:20
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (K-P/thông tiết kiệm)
08:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:20
VII
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:20
VII
2.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2076 (BUSINESSSMART)
11:30
DLI
1h30p
Bay thẳng
13:00
VII
2.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
08:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:20
VII
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
10:20
VII
3.299.000 ₫
+10 điểm