2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VJ
VJ712 (Q_Eco)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:45
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:20
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm