6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VN
VN1570 (T-P/thông tiết kiệm)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (K_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
3.329.000 ₫
+10 điểm