2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ712 (T_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (T_Deluxe)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.599.000 ₫
+10 điểm