12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
QH
QH2094 (Bamboo Eco)
16:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
17:35
VII
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (P-Siêu tiết kiệm)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2094 (Bamboo Plus)
16:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
17:35
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A_Deluxe)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
2.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2094 (Bamboo Business)
16:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
17:35
VII
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm