8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ712 (E1_Eco)
11:50
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:25
VII
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A_Deluxe)
11:50
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:25
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (K-P/thông tiết kiệm)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Y_SBoss)
11:50
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:25
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (I-Phổ thông)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
DLI
1h35p
Bay thẳng
11:00
VII
3.309.000 ₫
+10 điểm