3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VJ
VJ712 (E_Promo)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (Z_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm