7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VJ
VJ712 (U_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (U_Deluxe)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
3.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
3.329.000 ₫
+10 điểm