7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
VN
VN1570 (A-Siêu tiết kiệm)
18:25
DLI
2h30p
Bay thẳng
20:55
VII
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
DLI
2h30p
Bay thẳng
20:55
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
DLI
2h30p
Bay thẳng
20:55
VII
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (A_Deluxe)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
DLI
2h30p
Bay thẳng
20:55
VII
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.750.000 ₫
+10 điểm