2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 02/07/2020 (12/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
VJ
VJ712 (W_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (W_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm