4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
Đà Lạt
Vinh
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VJ
VJ712 (I_Eco)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
689.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
2.439.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ712 (V_SBoss)
10:35
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:10
VII
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1570 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
DLI
1h35p
Bay thẳng
13:35
VII
3.729.000 ₫
+10 điểm