9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/06/2020 (10/5 âm lịch)
Frankfurt
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
VN
VN 3133 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:25
FRA
20h10p
1 điểm dừng
06:35
SGN
9.884.565 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
9.884.565 ₫
+10 điểm
VN
VN 36 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
12.403.098 ₫
+10 điểm
VN
VN 3133 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
FRA
20h10p
1 điểm dừng
06:35
SGN
15.057.036 ₫
+10 điểm
VN
VN 36 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
15.057.036 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
15.057.036 ₫
+10 điểm
VN
VN 3133 (I-Phổ thông)
10:25
FRA
20h10p
1 điểm dừng
06:35
SGN
32.659.686 ₫
+10 điểm
VN
VN 3133 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
FRA
20h10p
1 điểm dừng
06:35
SGN
64.506.942 ₫
+10 điểm
VN
VN 36 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
64.506.942 ₫
+10 điểm