13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
Frankfurt
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
VN
VN30 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
8.485.000 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (G-Phổ thông)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
10.438.000 ₫
+10 điểm
VN
VN36 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
11.344.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3133 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:25
FRA
24h50p
2 điểm dừng
11:15
SGN
12.623.000 ₫
+10 điểm
VN
VN36 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
13.366.000 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
13.366.000 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (U-Siêu tiết kiệm)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
13.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3133 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
FRA
24h50p
2 điểm dừng
11:15
SGN
14.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
30.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
32.543.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3133 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
FRA
24h50p
2 điểm dừng
11:15
SGN
46.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN36 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
46.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
46.490.000 ₫
+10 điểm