4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
Frankfurt
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VN
VN36 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
9.544.000 ₫
+10 điểm
VN
VN36 (S-P/thông linh hoạt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
13.450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN36 (I-Phổ thông)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
34.875.000 ₫
+10 điểm
VN
VN36 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
46.780.000 ₫
+10 điểm