6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/03/2021 (10/2 âm lịch)
Hà Nội
Bangkok (BKK)
thứ sáu, 19/03
thứ bảy, 20/03
chủ nhật, 21/03
thứ hai, 22/03
thứ ba, 23/03
thứ tư, 24/03
thứ năm, 25/03
VN
VN611 (Y-P/thông linh hoạt)
09:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:20
BKK
4.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN615 (Y-P/thông linh hoạt)
12:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:45
BKK
4.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN619 (Y-P/thông linh hoạt)
15:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:55
BKK
4.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN611 (J-Th/gia linh hoạt)
09:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:20
BKK
7.663.000 ₫
+10 điểm
VN
VN615 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:45
BKK
7.663.000 ₫
+10 điểm
VN
VN619 (J-Th/gia linh hoạt)
15:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:55
BKK
7.663.000 ₫
+10 điểm