9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 25/03/2021 (13/2 âm lịch)
Hà Nội
Bangkok (BKK)
thứ hai, 22/03
thứ ba, 23/03
thứ tư, 24/03
thứ năm, 25/03
thứ sáu, 26/03
thứ bảy, 27/03
chủ nhật, 28/03
VN
VN611 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:40
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:50
BKK
1.053.000 ₫
+10 điểm
VN
VN615 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:45
BKK
1.053.000 ₫
+10 điểm
VN
VN619 (H-P/thông tiết kiệm)
15:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:55
BKK
2.095.000 ₫
+10 điểm
VN
VN611 (S-P/thông linh hoạt)
08:40
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:50
BKK
2.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN615 (S-P/thông linh hoạt)
12:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:45
BKK
2.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN619 (S-P/thông linh hoạt)
15:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:55
BKK
2.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN611 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:50
BKK
6.611.000 ₫
+10 điểm
VN
VN615 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:45
BKK
6.611.000 ₫
+10 điểm
VN
VN619 (C-Th/gia linh hoạt)
15:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:55
BKK
6.611.000 ₫
+10 điểm