22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/05/2021 (8/4 âm lịch)
Hà Nội
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 16/05
thứ hai, 17/05
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
thứ năm, 20/05
thứ sáu, 21/05
thứ bảy, 22/05
VJ
VJ491 (E_Eco)
05:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
07:45
BMV
0 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (A-Siêu tiết kiệm)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1401 (ECONOMYSAVER)
07:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:30
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1403 (ECONOMYSAVER)
15:35
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:20
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (A-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (E-Siêu tiết kiệm)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ493 (Z_Eco)
13:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
15:05
BMV
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ491 (A_Deluxe)
05:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
07:45
BMV
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ493 (Z_Deluxe)
13:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
15:05
BMV
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ493 (V_SBoss)
13:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
15:05
BMV
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ491 (V_SBoss)
05:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
07:45
BMV
1.338.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (K-P/thông tiết kiệm)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1401 (BUSINESSSMART)
07:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:30
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1403 (BUSINESSSMART)
15:35
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:20
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (I-Phổ thông)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
2.970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (I-Phổ thông)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
3.420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
3.799.000 ₫
+10 điểm