22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 20/08/2021 (13/7 âm lịch)
Hà Nội
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 17/08
thứ tư, 18/08
thứ năm, 19/08
thứ sáu, 20/08
thứ bảy, 21/08
chủ nhật, 22/08
thứ hai, 23/08
VJ
VJ491 (E_Eco)
06:50
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:35
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ493 (E_Eco)
13:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
15:05
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (P-Siêu tiết kiệm)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1401 (ECONOMYSAVER)
07:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:30
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1403 (ECONOMYSAVER)
15:35
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:20
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (E-Siêu tiết kiệm)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ491 (A_Deluxe)
06:50
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:35
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ493 (A_Deluxe)
13:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
15:05
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (K-P/thông tiết kiệm)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (I-Phổ thông)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (I-Phổ thông)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
2.999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1401 (BUSINESSSMART)
07:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:30
BMV
3.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1403 (BUSINESSSMART)
15:35
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:20
BMV
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ491 (V_SBoss)
06:50
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:35
BMV
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ493 (V_SBoss)
13:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
15:05
BMV
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
BMV
3.799.000 ₫
+10 điểm