20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 22/08/2021 (15/7 âm lịch)
Hà Nội
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 19/08
thứ sáu, 20/08
thứ bảy, 21/08
chủ nhật, 22/08
thứ hai, 23/08
thứ ba, 24/08
thứ tư, 25/08
VJ
VJ491 (E_Eco)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ493 (E_Eco)
15:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:25
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1401 (ECONOMYSAVERMAX)
07:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:30
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (A-Siêu tiết kiệm)
10:25
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:20
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (A-Siêu tiết kiệm)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (E-Siêu tiết kiệm)
10:25
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:20
BMV
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (E-Siêu tiết kiệm)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ491 (A_Deluxe)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ493 (A_Deluxe)
15:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:25
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (K-P/thông tiết kiệm)
10:25
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:20
BMV
2.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (K-P/thông tiết kiệm)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
2.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:20
BMV
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1401 (BUSINESSSMART)
07:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:30
BMV
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ491 (V_SBoss)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
BMV
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ493 (V_SBoss)
15:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:25
BMV
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (I-Phổ thông)
10:25
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:20
BMV
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (I-Phổ thông)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1603 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:20
BMV
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1605 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:40
BMV
3.809.000 ₫
+10 điểm