61 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/09/2021 (11/8 âm lịch)
Hà Nội
Nha Trang
thứ ba, 14/09
thứ tư, 15/09
thứ năm, 16/09
thứ sáu, 17/09
thứ bảy, 18/09
chủ nhật, 19/09
thứ hai, 20/09
VJ
VJ791 (E_Eco)
19:35
HAN
1h50p
Bay thẳng
21:25
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ779 (E_Eco)
10:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:40
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (A-Siêu tiết kiệm)
17:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:55
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (A1_ECO)
15:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:55
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (T-P/thông tiết kiệm)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (T-P/thông tiết kiệm)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (T-P/thông tiết kiệm)
13:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (T-P/thông tiết kiệm)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ775 (W1_ECO)
05:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:05
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1553 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:15
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ779 (A_Deluxe)
10:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:40
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (A1_DLX)
15:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:40
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ791 (A_Deluxe)
19:35
HAN
1h50p
Bay thẳng
21:25
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ775 (W1_DLX)
05:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:05
CXR
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (K-P/thông tiết kiệm)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1553 (K-P/thông tiết kiệm)
09:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:15
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (K-P/thông tiết kiệm)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (K-P/thông tiết kiệm)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (K-P/thông tiết kiệm)
13:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (K-P/thông tiết kiệm)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (K-P/thông tiết kiệm)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (K-P/thông tiết kiệm)
17:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:55
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ753 (S_Eco)
23:00
HAN
22h10p
Bay thẳng
00:50
CXR
2.585.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1553 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:15
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:55
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ753 (S_Deluxe)
23:00
HAN
22h10p
Bay thẳng
00:50
CXR
2.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (V_SBoss)
15:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:40
CXR
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ775 (V_SBoss)
05:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:05
CXR
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ791 (V_SBoss)
19:35
HAN
1h50p
Bay thẳng
21:25
CXR
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ753 (V_SBoss)
23:00
HAN
22h10p
Bay thẳng
00:50
CXR
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ779 (V_SBoss)
10:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:40
CXR
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (I-Phổ thông)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
3.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (I-Phổ thông)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
3.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (I-Phổ thông)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
3.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (I-Phổ thông)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
3.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (I-Phổ thông)
13:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
3.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (I-Phổ thông)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
3.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (I-Phổ thông)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
3.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1553 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:15
CXR
3.870.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1553 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:15
CXR
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:55
CXR
4.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:55
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm