28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Hà Nội
Nha Trang
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ775 (E_Promo)
11:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:15
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ783 (E_Promo)
14:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:15
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ789 (E_Promo)
18:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
20:15
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ775 (Z_Eco)
11:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:15
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ783 (Z_Eco)
14:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:15
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ789 (Z_Eco)
18:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
20:15
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1415 (Bamboo Plus)
12:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:05
CXR
1.080.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL362 (Starter Base)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
CXR
1.410.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1413 (Bamboo Plus)
13:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:35
CXR
1.455.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1557 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:00
CXR
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1561 (L-P/thông tiết kiệm)
11:50
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1561 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1557 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:00
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1565 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:10
CXR
2.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (T_Eco)
16:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:50
CXR
2.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (V_SBoss)
16:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:50
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1413 (Bamboo Business)
13:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:35
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ775 (Y_SBoss)
11:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:15
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ783 (Y_SBoss)
14:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ789 (Y_SBoss)
18:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
20:15
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1561 (I-Phổ thông)
11:50
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1563 (I-Phổ thông)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1565 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:10
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1557 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:00
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1565 (C-Th/gia linh hoạt)
17:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:10
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1561 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1563 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1557 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:00
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm