6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 27/12/2021 (24/11 âm lịch)
Hà Nội
Nha Trang
thứ sáu, 24/12
thứ bảy, 25/12
chủ nhật, 26/12
thứ hai, 27/12
thứ ba, 28/12
thứ tư, 29/12
thứ năm, 30/12
VJ
VJ771 (J1_ECO)
07:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:20
CXR
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (J1_ECO)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
CXR
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ771 (J1_DLX)
07:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:20
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (J1_DLX)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ771 (V_SBoss)
07:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:20
CXR
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (V_SBoss)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
CXR
3.210.000 ₫
+10 điểm