18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/12/2021 (27/11 âm lịch)
Hà Nội
Nha Trang
thứ hai, 27/12
thứ ba, 28/12
thứ tư, 29/12
thứ năm, 30/12
thứ sáu, 31/12
thứ bảy, 01/01
chủ nhật, 02/01
VJ
VJ771 (J_Eco)
07:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:20
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (J_Eco)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ771 (J_Deluxe)
07:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:20
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (J_Deluxe)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (L-P/thông tiết kiệm)
11:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:35
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:55
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1567 (L-P/thông tiết kiệm)
16:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:55
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:35
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (K-P/thông tiết kiệm)
12:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:55
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1567 (K-P/thông tiết kiệm)
16:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:55
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:35
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:55
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1567 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:55
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ771 (V_SBoss)
07:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:20
CXR
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (V_SBoss)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
CXR
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:35
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:55
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1567 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:55
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm