8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/01/2022 (29/11 âm lịch)
Hà Nội
Nha Trang
thứ tư, 29/12
thứ năm, 30/12
thứ sáu, 31/12
thứ bảy, 01/01
chủ nhật, 02/01
thứ hai, 03/01
thứ ba, 04/01
QH
QH1413 (ECONOMYSAVER)
08:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:20
CXR
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1415 (ECONOMYSAVER)
12:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:40
CXR
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1417 (ECONOMYSAVER)
13:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:35
CXR
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1419 (ECONOMYSAVER)
19:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
21:00
CXR
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1413 (BUSINESSSMART)
08:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:20
CXR
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1415 (BUSINESSSMART)
12:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:40
CXR
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1417 (BUSINESSSMART)
13:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:35
CXR
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1419 (BUSINESSSMART)
19:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
21:00
CXR
3.700.000 ₫
+10 điểm