8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/01/2022 (9/12 âm lịch)
Hà Nội
Nha Trang
thứ bảy, 08/01
chủ nhật, 09/01
thứ hai, 10/01
thứ ba, 11/01
thứ tư, 12/01
thứ năm, 13/01
thứ sáu, 14/01
QH
QH1413 (ECONOMYSAVER)
08:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1415 (ECONOMYSAVER)
12:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:40
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1417 (ECONOMYSAVER)
13:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:35
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1419 (ECONOMYSAVER)
19:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
21:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1413 (BUSINESSSMART)
08:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:20
CXR
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1415 (BUSINESSSMART)
12:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:40
CXR
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1417 (BUSINESSSMART)
13:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:35
CXR
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1419 (BUSINESSSMART)
19:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
21:00
CXR
2.900.000 ₫
+10 điểm