100 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
QH
QH103 (ECONOMYSAVERMAX)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
6.000 ₫
+10 điểm
VU
VU635 (PROMO2)
12:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
8.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (E1_ECO)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (E1_ECO)
07:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:15
DAD
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (E1_ECO)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (E1_ECO)
18:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:10
DAD
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (E1_ECO)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ527 (E1_ECO)
21:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:50
DAD
9.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (ECONOMYSAVERMAX)
12:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
19.000 ₫
+10 điểm
QH
QH127 (ECONOMYSAVERMAX)
18:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
19.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (G-Siêu tiết kiệm)
19:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
20:35
DAD
26.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7151 (G-Siêu tiết kiệm)
06:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
26.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (G-Siêu tiết kiệm)
13:25
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:50
DAD
26.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (G-Siêu tiết kiệm)
09:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:45
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (G-Siêu tiết kiệm)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (A-Siêu tiết kiệm)
11:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
12:45
DAD
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (G-Siêu tiết kiệm)
19:45
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (G-Siêu tiết kiệm)
15:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
16:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:45
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
12:45
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (E-Siêu tiết kiệm)
19:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
20:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7151 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (E-Siêu tiết kiệm)
19:45
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (E-Siêu tiết kiệm)
15:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
16:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
15:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
20:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:00
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Z_Eco)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (T-P/thông tiết kiệm)
07:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:30
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (U_Eco)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:45
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A1_DLX)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (A1_DLX)
07:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:15
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A1_DLX)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (A1_DLX)
18:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:10
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (A1_DLX)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ527 (A1_DLX)
21:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:50
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Deluxe)
15:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Deluxe)
20:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:00
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Z_Deluxe)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (U_Deluxe)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
889.000 ₫
+10 điểm
VU
VU635 (NFLEOW)
12:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (K-P/thông tiết kiệm)
19:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
20:35
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7151 (K-P/thông tiết kiệm)
06:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (K-P/thông tiết kiệm)
09:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:45
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (K-P/thông tiết kiệm)
11:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
12:45
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (K-P/thông tiết kiệm)
13:25
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:50
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (K-P/thông tiết kiệm)
19:45
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:10
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (K-P/thông tiết kiệm)
08:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:45
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (K-P/thông tiết kiệm)
15:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
16:30
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (K-P/thông tiết kiệm)
07:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:30
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
20:35
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7151 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
12:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:45
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:10
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
16:30
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:30
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (BUSINESSSMART)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
1.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (BUSINESSSMART)
12:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH127 (BUSINESSSMART)
18:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (I-Phổ thông)
19:45
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:10
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (I-Phổ thông)
15:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (I-Phổ thông)
07:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:30
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
07:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Y_SBoss)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (Y_SBoss)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
20:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:00
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Y_SBoss)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ527 (Y_SBoss)
21:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (I-Phổ thông)
19:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
20:35
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7151 (I-Phổ thông)
06:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (I-Phổ thông)
09:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (I-Phổ thông)
13:25
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:50
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (I-Phổ thông)
19:45
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:10
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (I-Phổ thông)
08:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (I-Phổ thông)
15:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (I-Phổ thông)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
12:45
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:10
DAD
2.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:30
DAD
2.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (C-Th/gia linh hoạt)
19:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
20:35
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7151 (C-Th/gia linh hoạt)
06:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
12:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:10
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (C-Th/gia linh hoạt)
08:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm