15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/10/2021 (20/9 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ sáu, 22/10
thứ bảy, 23/10
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
VJ
VJ503 (E1_ECO)
07:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (E1_ECO)
13:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (ECONOMYSAVER)
15:45
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A1_DLX)
07:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (A1_DLX)
13:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (L-P/thông tiết kiệm)
12:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:55
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (L-P/thông tiết kiệm)
09:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:45
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:55
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (V_SBoss)
07:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (V_SBoss)
13:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (BUSINESSSMART)
15:45
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:10
DAD
2.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:55
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm