6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/02/2022 (3/1 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ hai, 31/01
thứ ba, 01/02
thứ tư, 02/02
thứ năm, 03/02
thứ sáu, 04/02
thứ bảy, 05/02
chủ nhật, 06/02
QH
QH103 (ECONOMYFLEX)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (ECONOMYFLEX)
11:50
HAN
1h30p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (ECONOMYFLEX)
19:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:40
DAD
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (BUSINESSFLEX)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
3.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (BUSINESSFLEX)
11:50
HAN
1h30p
Bay thẳng
13:20
DAD
3.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (BUSINESSFLEX)
19:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:40
DAD
3.600.000 ₫
+10 điểm