10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/02/2022 (5/1 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ tư, 02/02
thứ năm, 03/02
thứ sáu, 04/02
thứ bảy, 05/02
chủ nhật, 06/02
thứ hai, 07/02
thứ ba, 08/02
VN
VN155 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
3.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
3.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:20
DAD
3.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
3.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
3.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
3.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN177 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
3.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (J-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
3.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
3.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
3.599.000 ₫
+10 điểm